Publicita

Na hlavičkách všech nově vzniklých studijních materiálů budou uvedeny loga EU, ESF a oznámení o podpoře vzniku v rámci programu OP VpK.
Logo Eu, ESF a oznámení o podpoře projektu bude uvedeno v TV spotu o škole. Tento spot bude opakovaně vysílán ve stanovených termínech na podzim a na jaře přede dny otevřených dveří a při příjmu – náboru žáků na naši školu v regionálním vysílání na stanicích Prima a Nova.
Informace proběhnou v regionálním tisku, ve Zlínských novinách a Zpravodaji ZK; žadatel se pokusí tyto zprávy uveřejnit především v těch médiích, kde nebude požadováno placení takovéto inzerce.
Informace budou zveřejněny i ve školním tisku.
O projektu bude hovořeno ve spolupráci s Plastikářským klastrem při jeho propagaci a prezentaci mezi odbornou veřejnost, při šíření a předávání zkušeností s vypracováním projektů pro OP.
U partnerů projektu budou vyvěšeny oznámení s příslušnými logy o podpoře tohoto projektu.
Logo EU, ESF a oznámení o podpoře budou uvedeny na propagačních materiálech školy a dále na všech propagačních a informačních akcích školy při burzách škol, při náboru na základních školách, při dnech otevřených dveří aj.,zejména tiskem vlastních brožur a letáčků, které budou při příležitosti těchto akcí rozdávány potencionálním žákům, rodičům a široké veřejnosti a taktéž na informačních a komunikačních materiálech. Materiály o realizaci a umožnění projektu budou zviditelněny na chodbách školy ve výlohách a budou obměňovány.
Logo EU,ESF a oznámení o podpoře budou uvedeny na titulní webové stránce školy. Na webových stránkách bude uveřejněno o jaký projekt se jedná a budou zveřejněny průběžně některé výstupy z projektu, dále fotogalerie vybraných akcí v rámci projektu a výběr nejlepších prací, protokolů a rešerší z těchto praxí.

Spot propagující projekt ke stažení zde.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /pub/spspzlwa/spspzlin.cz/web/novepraxe/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Komentáře nejsou povoleny.