Praxe žáků školy u partnera projektu Continental Barum, greiner packaging, DPlast a ZPrecision

Praxe žáků školy u partnera projektu Continental Barum, greiner packaging, DPlast a ZPrecisionV rámci 2. roku udržitelnosti projektu a klíčové aktivity č. 02 projektu proběhly studijní a pracovní stáže žáků třídy 3. A, skupiny 1 a 2, v průběhu druhého pololetí školního roku 2013/2014 na pracovištích výše uvedených firem. Praxe probíhaly od 14. 2. do 20. 6. 2014 na zařízených pracovištích partnerů a přímo v provozu dle stanovených modulů a Metodiky praxí.
Skupina 2 odpracovala stáže a pracovní praxe v největší zlínské firmě Continental Barum při výrobě zejména osobních plášťů pneumatik a výroby pryžových těsnění v rozsahu přibližně 80 vyučovacích hodin za asistence pověřených lektorů firmy a dozorujícího učitele ing. Hanulíka.
Souběžně probíhaly praxe skupiny 1, nejdříve ve firmě greiner packaging v rozsahu 40 hodin a pak střídavě ve firmách DPlast a ZPrecision vždy v rozsahu 20 hodin za asistence pověřených pracovníků firmy a dozorujícího učitele ing. Popelové.
Žáci prošli vybranými moduly dle předem stanoveného harmonogramu a metodiky a odzkoušeli si vlastnoručně i některé stanovené pracovní operace a prošli řadou technologií, viz foto.
Měli možnost se seznámit s vysokou úrovní automatizace a využívání řídících systémů strojního parku s využitím ICT ovládání. Žáci ze svých pobytů vypracovávají protokoly prostřednictvím ICT, viz ukázky, a dokladují tak úspěšně prodělanou stáž s přínosem pro jejich další studium a zvýšení znalostí a dovedností v tomto Zpracovatelském oboru a s dopadem lepších možností jejich pozdějšího uplatnění na trhu práce. Každý z žáků obdržel Osvědčení o absolvování této stáže, viz ukázka, které může být pro něj přínosné, např. i při volbě zaměstnání právě v těchto věhlasných a špičkových firmách.

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Praxe žáků školy u partnera projektu Continental Barum, greiner packaging, DPlast a ZPrecision

Pracovní stáž maturantů v Ústavu výrobního inženýrství na UTB ve Zlíně 2014

V rámci 2. roku udržitelnosti projektu a klíčové aktivity č. 02 projektu proběhla pracovní stáž žáků školy- maturantů třídy 4. A, ve dnech 15. 10. 2013, 14 1. , 25. 2. a 11. 3. 2014 na perfektně zařízeném a neustále se rozvíjejícím pracovišti ÚVI a  na pracovišti Technologického parku UTB ve Zlíně za asistence vyučujících lektorů Ing. Michala Staňka, PhD, ing. Vladimíra Šumbery, Ing. Vojtěcha Šenkyříka, Ing. Sedláčka, PhD a učitele ing. Radomila Hanulíka v celkovém rozsahu 12 hodin.

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pracovní stáž maturantů v Ústavu výrobního inženýrství na UTB ve Zlíně 2014

Praxe žáků 2. ročníku v rámci 2. roku udržitelnosti projektu

Praxe žáků 2. ročníku v rámci 2. roku udržitelnosti projektuV rámci klíčové aktivity č. 01 projektu probíhaly studijní a pracovní stáže žáků – 2. ročníku v průběhu školního roku 2013/2014 při vstupu 2. roku udržitelnosti projektu. Praxe v podobě studijních stáží proběhly v 1. pololetí přímo na pracovištích výrobních podniků v továrním areálu Svit, kde žáci rozděleni na dvě skupiny v doprovodu učitelky ing. Popelové sledovali technologické procesy a životní prostředí dle stanovené Metodiky a inovovaných modulů praxí. Žáci ze svých pobytů vypracovávají předepsané protokoly, viz ukázka, ve kterých popisují své získané poznatky a ověřují si nabyté vědomosti zejména z technologických procesů a operací, které budou moci pak zúročit na pracovních stážích ve druhé části školního roku vykonávaných ve školních dílnách.

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Praxe žáků 2. ročníku v rámci 2. roku udržitelnosti projektu

Praxe žáků školy u partnera projektu Continental Barum, greiner packaging, DPlast a ZPrecision

foto_zprecV rámci 2. roku udržitelnosti projektu a klíčové aktivity č. 02 projektu proběhly studijní a pracovní stáže žáků třídy 3. A, skupiny 1 a 2, v průběhu prvního pololetí školního roku 2013/2014 na pracovištích výše uvedených firem. Praxe probíhaly od 14. 9. do 17. 1. 2014 na zařízených pracovištích partnerů a přímo v provozu dle stanovených modulů a Metodiky praxí.

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Praxe žáků školy u partnera projektu Continental Barum, greiner packaging, DPlast a ZPrecision

Odborná praxe maturantů školy u partnera projektu Continental Barum

Odborná praxe maturantů školy u partnera projektu Continental BarumV rámci klíčové aktivity č. 02 na prahu druhého roku udržitelnosti projektu proběhla odborná praxe (OP) 4 žáků – maturitního ročníku, třídy 4. A, od 9. 9. do 13. 9. 2013 v podniku Barum Continental s. r. o. Otrokovice.

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odborná praxe maturantů školy u partnera projektu Continental Barum

Praxe žáků školy u partnera projektu ZPrecision a DPlast

Praxe žáků školy u partnera projektu ZPrecision a DPlastV rámci 1. roku udržitelnosti projektu a klíčové aktivity č. 02 projektu proběhly studijní a pracovní stáže žáků třídy 3. A, skupiny č. 1 a 2, na konci druhého pololetí školního roku 2012/2013 souběžně a střídavě v obou firmách. Praxe probíhaly pro obě skupiny od 26. 4. do 21. 6. 2013 na zařízených pracovištích partnerů a přímo v provozu při výrobě zejména přesných vstřikovaných a vytlačovaných výrobků v rozsahu přibližně 20 vyučovacích hodin za asistence pověřených lektorů firmy a dozorujícího učitele ing. Radomila Hanulíka.

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Praxe žáků školy u partnera projektu ZPrecision a DPlast

Praxe žáků 2. ročníku v rámci udržitelnosti projektu

V rámci klíčové aktivity č. 01 projektu probíhaly studijní a pracovní stáže žáků – 2. ročníku v průběhu školního roku 2012/2013 při vstupu 1. roku udržitelnosti projektu. Praxe v podobě studijních stáží proběhly v 1. pololetí přímo na pracovištích výrobních podniků v továrním areálu Svit, kde žáci v doprovodu učitelky ing. Popelové sledovali technologické procesy a životní prostředí dle stanovené Metodiky a inovovaných modulů praxí.

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Praxe žáků 2. ročníku v rámci udržitelnosti projektu

Praxe žáků školy u partnera projektu greiner packaging slušovice s.r.o.

Praxe žáků školy u partnera projektu greiner packaging slušovice s.r.o.V rámci udržitelnosti projektu a klíčové aktivity č. 02 projektu proběhly studijní a pracovní stáže žáků třídy 3. A, skupiny č. 2 a 1, na počátku prvního a druhého pololetí školního roku 2012/2013 souběžně a střídavě se skupinou v Continental Barum. Praxe probíhala pro skupinu 2 od 14. 9. do 21. 12. 2012 a pro skupinu 1 od 4. 1. do  12. 4. 2013 na  zařízeném pracovišti partnera a přímo v provozu při výrobě zejména obalových výrobků v rozsahu přibližně 48 a 40  vyučovacích hodin za asistence pověřených  lektorů a směnových mistrů firmy a dozorujícího učitele ing. Radomila Hanulíka.

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Praxe žáků školy u partnera projektu greiner packaging slušovice s.r.o.

Praxe žáků školy u partnera projektu Continental Barum s.r.o.

Praxe žáků školy u partnera projektu Continental Barum s.r.o.V rámci udržitelnosti projektu a klíčové aktivity č. 02 projektu proběhly studijní a pracovní stáže žáků třídy 3. A, skupiny č. 1 a 2, na počátku prvního a druhého pololetí školního roku 2012/2013. Praxe probíhala pro skupinu 1 od 14. 9. do 21.12.2012 a pro skupinu 2 od 4. 1. do  12.4. 2013 na  zařízeném pracovišti partnera a přímo v provozu při výrobě zejména osobních plášťů pneumatik a výroby pryžových těsnění v rozsahu přibližně 48 a 40  vyučovacích hodin za asistence pověřených  lektorů firmy a dozorujícího učitele ing.Radomila Hanulíka.

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Praxe žáků školy u partnera projektu Continental Barum s.r.o.

Pracovní stáž maturantů na SPŠ Otrokovice 2013

Pracovní stáž maturantů na SPŠ Otrokovice 2013V rámci udržitelnosti projektu a klíčové aktivity č. 02 projektu a dobré spolupráce s partnerem projektu SPŠ Otrokovice proběhla již v pořadí třetí pracovní stáž žáků 4 A,  Zpracovatelského oboru, zaměření Designu spotřebního zboží,  dne 5. 2. a  7. 2. 2013   v rozsahu  vždy 4 vyučovacích hodin na zdejším vzdělávacím středisku, které vzniklo v rámci projektu ESF Přeshraniční spolupráce za  asistence  technika Libora Žambocha (firma greiner packaging slušovice s.r.o.) a učitele ing. Radomila Hanulíka.  V úvodu byl maturantům stručně popsán cíl jejich stáže a vysvětleny základní otázky spojené s průmyslovým vstřikováním a předvedena činnost a obsluha vstřikovacího stroje. K usnadnění a pochopení prováděných požadovaných úkonů při obsluze stroje měli žáci k dispozici vytvořenou učebnici (skripta) autorky ing. Juračkové, která vznikla taktéž v rámci projektu „Zavedení nových praxí žáků SPŠ polytechnické-COP Zlín v plastikářských a gumárenských firmách“.

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pracovní stáž maturantů na SPŠ Otrokovice 2013