Výsledky a udržitelnost projektu

Udržitelnost projektu: od 1. 7. 2012 do 30. 6. 2017

Dosažené výsledky: Všechny ukazatele v klíčových aktivitách a monitorovací indikátory projektu byly beze zbytku naplněny.

Klíčová aktivita 01 a KA 02 – MI 07.41.15  plán – chlapci 104, skutek 155;
– MI 07.41.16 plán- dívky 56, skutek 128;

Klíčová aktivita 02, plán 8 modulů, skutek 9 modulů;

Klíčová aktivita 03 – MI 07.41.66 plán – muži 3, skutek 6;
–          MI 07.41.67 plán – ženy 1, skutek 3;

Klíčová aktivita 04 – plán vznik 7 učebních textů pro žáky školy, skutek vznik 8 učebních textů, z toho 7 učebnic s kódem ISBN;
–          plán  vznik 8 videí pro žáky školy, skutek vznik 9 videí;

Klíčová aktivita 05 – vznik nového pracoviště a nakoupení ICT splněno;
–          MI 07.41.20 plán 53 osob, skutek 54 zapojených osob.

Komentáře nejsou povoleny.