Pracovní stáž maturantů v Ústavu výrobního inženýrství na UTB ve Zlíně 2013

Pracovní stáž maturantů v Ústavu výrobního inženýrství na UTB ve Zlíně 2013V rámci udržitelnosti projektu a klíčové aktivity č. 02 projektu proběhla pracovní stáž žáků školy- maturantů třídy 4. A, v pořadí a průběhu projektu již třetí, ve dnech 25. 1., 30. 1., 27. 3. a 10. 4. 2013 na perfektně zařízeném a neustále se rozvíjejícím pracovišti ÚVI UTB ve Zlíně za asistence vyučujících lektorů Ing. Michala Staňka, PhD, ing. Vladimíra Šumbery, Ing. Vojtěcha Šenkyříka a učitele ing. Radomila Hanulíka.

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pracovní stáž maturantů v Ústavu výrobního inženýrství na UTB ve Zlíně 2013

Praxe žáků školy u partnera projektu DPlast a.s.

Praxe žáků školy u partnera projektu DPlast a.s.V rámci klíčové aktivity č. 02 projektu proběhly studijní a pracovní stáže žáků – 3. ročníku 1. skupiny v druhé polovině  školního roku 2011/2012 při vstupu do závěrečné fáze běhu projektu. Praxe probíhala v měsíci červnu na  zařízeném pracovišti partnera a přímo v provozu při výrobě zejména přesných vytlačovaných výrobků a tekutých tvářecích technologií v rozsahu přibližně 20 vyučovacích hodin za asistence pověřených  lektorů firmy a dozorujícího učitele ing.Radomila Hanulíka.

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Praxe žáků školy u partnera projektu DPlast a.s.

Praxe žáků školy u partnera projektu Zlín Precision s.r.o.

Praxe žáků školy u partnera projektu Zlín Precision s.r.o.v druhé polovině  školního roku 2011/2012V rámci klíčové aktivity č. 02 projektu proběhly studijní a pracovní stáže žáků – 3. ročníku 1. skupiny v druhé polovině  školního roku 2011/2012 při vstupu do závěrečné fáze běhu projektu. Odborná praxe probíhala na  zařízeném pracovišti partnera a přímo v provozu při výrobě zejména přesných vstřikovaných výrobků určených pro automobilový průmysl v rozsahu přibližně 27 vyučovacích hodin za asistence pověřených  lektorů firmy a dozorujícího učitele ing.Radomila Hanulíka.

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Praxe žáků školy u partnera projektu Zlín Precision s.r.o.

Odborná praxe žáků 3.B u partnera projektu greiner packaging slušovice s.r.o.

Odborná praxe žáků 3.B  u partnera projektu greiner packaging slušovice s.r.o.Po úvodním školení dne 18. 5. 2012 celé třídy 3.B ve společnosti greiner k vykonání Odborné praxe (OP), nastoupila první skupina  žáků (2E) na její vykonání od 21.5. do 25.5. 2012. Souběžně ve stejném čase probíhala u druhé skupiny (3E) Odborná praxe v partnerské firmě Barum Continental.

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odborná praxe žáků 3.B u partnera projektu greiner packaging slušovice s.r.o.

Odborná praxe žáků 3.B u partnera projektu Barum Continental spol. s r.o.

Odborná praxe žáků 3.B u partnera projektu Barum Continental spol. s r.o.Po úvodním školení a seznámení s podnikem dne 2.9.2011 celé třídy 3.B ve společnosti BACO k vykonání Odborné praxe (OP), nastoupila první skupina  žáků (3E) na její vykonání od 21.5. do 25.5. 2012. Souběžně ve stejném čase probíhala u druhé skupiny (2E) Odborná praxe v partnerské firmě greiner packaging slušovice.

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Odborná praxe žáků 3.B u partnera projektu Barum Continental spol. s r.o.

Školení žáků 3. ročníku pro Odbornou praxi u partnera projektu greiner packaging slušovice s.r.o.

Školení žáků 3. ročníku pro  Odbornou praxi u partnera projektu greiner packaging slušovice s.r.o.Dne 18. 5. 2012 proběhlo úvodní vstupní školení pro žáky 3.B v partnerské společnosti greiner.  Žáci byli seznámeni, proškoleni a připraveni na nastávající Odbornou praxi (OP), která po skupinách bude ve společnosti greiner a souběžně i ve společnosti Barum Continental (s vystřídáním skupin) odpracována ve dnech 21. 5.- 25. 5.  pro skupinu 2E a posléze pro skupinu 3E v termínu od 18. 6. do 22. 6. 2012, v trvání vždy 40 hodin. Součástí tohoto školení bylo především seznámení s filosofií společnosti, s činností a náplní výroby společnosti, řešení a dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zásad šetrnosti k životnímu prostředí, dodržování přísných hygienických pravidel a organizačních pokynů a příprava pro úspěšnou produktivní činnost žáků na vyhrazených technologiích a zařízení dle Metodiky odborné praxe v rámci projektu „Zavedení nových praxí …“.

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Školení žáků 3. ročníku pro Odbornou praxi u partnera projektu greiner packaging slušovice s.r.o.

Praxe žáků 2. ročníku v rámci KA č.01 projektu

Praxe žáků 2. ročníku v rámci KA č.01 projektuV rámci klíčové aktivity č. 01 projektu probíhají studijní a pracovní stáže žáků – 2. ročníku v průběhu školního roku 2011/2012 při vstupu do druhého roku běhu projektu. Praxe v podobě studijních stáží proběhly v 1.pololetí přímo na pracovištích výrobních podniků v továrním areálu Svit, kde žáci v doprovodu svých učitelů sledovali technologické procesy a životní prostředí dle stanovené Metodiky a inovovaných modulů praxí. Žáci ze svých pobytů vypracovávají předepsané protokoly, viz ukázka, ve kterých popisují své získané poznatky a ověřují si nabyté vědomosti zejména z technologických procesů a operací, které budou moci pak zúročit na pracovních stážích ve druhé části školního roku vykonávaných ve školních dílnách.

Žáci prošli vybranými moduly studijních stáží v rozsahu cca 26 hodin a obdrželi Osvědčení z těchto stáží, viz ukázka.

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Praxe žáků 2. ročníku v rámci KA č.01 projektu

Praxe žáků školy u partnera projektu greiner packaging slušovice s.r.o.

Praxe žákù školy u partnera projektu greiner packaging slušovice s.r.o.V rámci klíčové aktivity č. 02 projektu proběhly praxe žáků 3. ročníku – Zpracovatelů 1. skupiny v druhé polovině školního roku od 10. 2.2012 do 13. 4. 2012 na zařízeném pracovišti partnera a přímo v provozu při výrobě zejména obalových materiálů a výrobků a na dalších vybraných provozech dle dílčích modulů projektu v rozsahu více jak 35 vyučovacích hodin za asistence vyučujících lektorů firmy a vyučujícího učitele ing. Radomila Hanulíka.

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Praxe žáků školy u partnera projektu greiner packaging slušovice s.r.o.

Studijní souhrnná stáž maturantů v sedmi plastikářských firmách

Studijní souhrnná stáž maturantů v sedmi plastikářských firmáchBěhem posledního maturitního ročníku žáků Zpracovatelského oboru SPŠ polytechnické-COP Zlín, ve specializaci Plastikářské technologie, provádí maturanti ve svých hodinách praxí studijní stáže ve vybraných plastikářských a gumárenských firmách, takřka po celé Moravě. Koncentrace těchto rozhodujících firem z hlediska produkce a jejich postavení je zde totiž opravdu značná.

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Studijní souhrnná stáž maturantů v sedmi plastikářských firmách

Pracovní stáž maturantů na SPŠ Otrokovice

Pracovní stáž maturantů na SPŠ OtrokoviceV rámci klíčové aktivity č. 02 projektu a dobré spolupráce s partnerem projektu SPŠ Otrokovice proběhla již druhá pracovní stáž žáků 4.B, Zpracovatelského oboru, zaměření Designu spotřebního zboží dne 27.2. 2012 v rozsahu 5 vyučovacích hodin na zdejším vzdělávacím středisku, které vzniklo v rámci projektu ESF Přeshraniční spolupráce za asistence lektorky ing. Lidmily Juračkové (SPŠ Otrokovice), technika Libora Žambocha (firma greiner packaging slušovice s.r.o.) a učitele ing. Radomila Hanulíka. Uvítání na půdě školy provedla ředitelka školy Mgr. Marie Homolková a v úvodu byl maturantům stručně popsán cíl jejich stáže a vysvětleny základní otázky spojené s průmyslovým vstřikováním a předvedena činnost a obsluha vstřikovacího stroje. K usnadnění a pochopení prováděných požadovaných úkonů při obsluze stroje měli žáci k dispozici vytvořenou učebnici (skripta) autorky ing. Juračkové, která vznikla taktéž v rámci projektu „Zavedení nových praxí žáků SPŠ polytechnické-COP Zlín v plastikářských a gumárenských firmách“.

Celý příspěvek

Rubriky: Nezařazené | Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pracovní stáž maturantů na SPŠ Otrokovice