Studijní stáž maturantů ve firmě Konform-Plastic a Dimer

Studijní stáž maturantů ve firmě Konform-Plastic a DimerBěhem posledního maturitního ročníku žáků Zpracovatelského oboru SPŠ polytechnické-COP Zlín, ve specializaci Plastikářské technologie, provádí maturanti ve svých hodinách praxí studijní stáže ve vybraných plastikářských a gumárenských firmách, takřka po celé Moravě. Koncentrace těchto rozhodujících firem z hlediska produkce a jejich postavení je zde totiž opravdu značná.
Studijní stáže mají mimo jiné za úkol poznání používaných technologií přímo u výrobců a průmyslových partnerů školy v jejich provozech za plného chodu tak, aby si žáci tyto poznatky osvojili a doplnili své teoretické znalosti a současně si udělali i představu o firmách samotných. Zvláště cenné jsou studijní stáže, umožňující poznání z prostředí, které je spojeno se zvláštnostmi a ojedinělostí výroby a používaných technologií, které jsou na špičkové úrovni nebo využívají neobvyklých (patentových) řešení. Podstatnou stránkou těchto studijních stáží je i odborný výklad a doprovod příslušných odborníků, specialistů partnerských firem, kteří se při výkladu a předvádění technologií, technik a strojního zařízení právě věnují maturantům.


Jednou z rozvíjejících se firem, která umožňuje tento kontakt se svou výrobou a používanými technologiemi ve prospěch našich maturantů je i firma Konform- Plastic s.r.o.. Zajímavostí u této relativně menší firmy je, že v ní v současné době pracuje 5 bývalých absolventů naší školy. Ve firmě mohli naši maturanti shlédnout jednak kompletní výrobu vstřikovacích forem za doprovodu mladého technologa strojírenské výroby Bc. Pavláta, který jim vše podstatné spojené s touto výrobou i předvedl a jednak především výrobu vstřikovaných součástí a dílců zejména pro automobilový průmysl, kterou představil absolvent naší školy mladý technolog Pavel Krabica. Ten se žákům věnoval s příkladnou vervou a rozdal jim spoustu materiálů, které jim dopomohou k zvládnutí především praktické maturitní zkoušky, kterou i on úspěšně absolvoval a kterou jim přiblížil z pohledu maturanta. Na závěr jeho vyčerpávajícího výkladu prověřil znalosti žáků testem poznání druhu materiálu ☺.
Studijní stáž proběhla po skupinách ve dnech 15. 2. a 16. 2. 2012 a byla završena ve firmě Dimer s.r.o., která se zabývá především zajišťováním a výrobou tvářených, tvarovaných a oddělovaných těsnicích součástí a materiálů, zejména pro hydraulická zařízení ve zpracovatelském průmyslu. Stáží nás provázel vedoucí obchodního úseku ing. Petrů a maturanti mohli spatřit klasickou strojní výrobu těsnění pomocí obrábění na automatických obráběcích strojích řízených počítačem dle zadaných parametrů a taktéž zhotovení plošných těsnění vyřezáváním a vysekáváním, viz foto. Firma tímto způsobem operativně zpracovává vláknité homogenní i nehomogenní materiály, plasty, pryže a je schopna vyrobit kusové těsnění dle předlohy.
Je nasnadě, že takovéto studijní stáže mohou jen obohatit maturanty o nové poznatky, které by jen stěží získali během teoretické výuky a připravit je tak po odborné stránce blíže k reálné průmyslové výrobě tohoto oboru a zvýšit jim možnost uplatnění se na trhu práce po skončení tohoto maturitního oboru.

Ukázka protokolu ke stažení zde.

Studijní stáž maturantů ve firmě Konform-Plastic a Dimer

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /pub/spspzlwa/spspzlin.cz/web/novepraxe/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Komentáře nejsou povoleny.